Macierz BCG

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Macierz BCG

 Macierz BCG należy do podstawowych metod analizy sytuacyjnej i jest kolejnym etapem analizy fundamentalnej (czytaj o niej na stronie analiza fundamentalna). Jest metodą badania udziału produktu (produkowanego przez spółkę) w rynku. Dzięki tej metodzie możemy określić czy produkt przynosi spółce zyski, czy też jest produktem deficytowym.

Macierz BCG

Rys. 1. Macierz BCG.

Macierz BCG stworzyła Bostońska Grupa Konsultingowa, która podzieliła produkty na cztery grupy:

Gwiazdy – to produkty rozwojowe i konkurencyjne dające dużą gwarancję zysków. Mają wysoki udział w dynamicznie rozwijającym się rynku.

Możemy je podzielić na:

  • młode gwiazdy – nowe produkty i usługi, które wymagają dużych nakładów finansowych, ze względu na wzrost udziału w rynku,
  • stare gwiazdy – produkty i usługi, które nie wymagają nakładów finansowych, a które w przyszłości mogą przekształcić się w dojne krowy.

Dojne krowy – to produkty i usługi, które przynoszą spółce wysoki zysk. Mogą więc być źródłem dofinansowania młodych gwiazd. Mają wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku.

Znaki zapytania – to produkty i usługi deficytowe, których możliwości są trudne do określenia. Mają niski udział w dynamicznie rozwijającym się rynku. Jednocześnie są produktami, które w dłuższej perspektywie mogą stać się gwiazdami. Wymagają jednak znacznego doinwestowania.

Psy – to produkty i usługi bez perspektyw rozwoju, które przegrały walkę konkurencyjną. na rynku w pełni nasyconym danym rodzajem usług. Pochłaniają zbyt dużo środków w zamian za mierne dochody. Najlepszym wyjściem jest rezygnacja z tego rodzaju produktu i usług. Mają niski udział w wolno rozwijającym się rynku.

Zobacz także interesujące frazy:

  • macierz bcg przykład;
  • bcg macierz;
  • macierz bcg przykłady;
  • macierz bcg obliczenia;
  • macierz bcg firmy;
  • macierz bcg zadania.